Har du planer på att starta ett eget företag finns en rad praktiska och strategiska beslut att fatta. Här går vi igenom olika saker du bör känna till när det är dags att satsa och förverkliga din affärsidé och starta eget företag.

Vilken typ av företag ska du starta?

Det finns många företagsformer i Sverige och det är bra att känna till dessa när du ska starta eget företag.

  • Enskild firma

Något som de flesta börjar med är företagsformen enskild näringsverksamhet. Har finns inga krav på satsat kapital eller dylikt men å andra sidan är gränsen suddig mellan din personliga ekonomi och företagets ekonomi.

  • Aktiebolag

En annan företagsform är aktiebolag. Här krävs det att du satsar ett visst belopp av dina egna pengar. Behöver du exempelvis en kostsam maskin för att driva ditt företag kan maskinen ingå som en del av aktiekapitalet. Hos Fortner kan du också köpa lagerbolag. Då köper du ett vilande aktiebolag och kan starta igång din verksamhet direkt. Du kan läsa mer om tjänsten här: köpa lagerbolag.

  • Handelsbolag

Handelsbolag är företag som har två eller flera delägare. I ett handelsbolag är alla delägare personligt ansvariga för företagets skulder och avtal. Det finns olika typer av handelsbolag, t.ex kommanditbolag.

Du kan även starta eget företag som börjar som en enskild näringsverksamhet och som sedan övergår till ett aktiebolag.

Har du ett bra namn för ditt företag?

Namn är självklart en viktig faktor när det kommer för företag. Notera att företagsnamnet som registreras hos Bolagsverket och själva varumärket inte behöver vara samma. Till exempel, för ett café kan företagsnamnet vara Maria Andersson AB medan caféts och varumärkets namn är Storgatans konditori.

Känner du till processen kring hur du registrerar ditt företag?

Olika typer av verksamheter har olika processer för registrering hos Bolagsverket. Först och främst finns det olika regler när det kommer till företagsformen. Därefter finns det olika tillstånd och dylikt som du behöver ansöka om beroende på vilken verksamhet du ska starta. På Bolagsverkets hemsida kan du läsa mer om vad du behöver för att starta eget företag.

Vad klarar du av och vad behöver du hjälp med?

Du behöver inte göra allt på egen hand. Faktum är att du kan få hjälp med att starta företaget och en hel del annat som med en hel del annat som underlättar i starten. Några exempel på saker som du kan få hjälp med är:

  • Att pitcha din affärsidé

Att starta eget företag kan innebära att du säljer in dig själv och din idé till investerare. Det kan behövas om företaget har utgifter som man inte kan täcka eller om affärsidén kräver externt kapital för att t.ex utveckla en produkt. För att öka dina chanser hos investerare är ett bra tips att ta hjälp med att utveckla presentationsteknik och pitch. Det kan handla om att övertyga banken, andra långivare eller så behöver du övertyga andra personer att investera i ditt företag. Att få hjälp med vad du ska säga och hur du ska pitcha din idé är värt en hel del när du ska starta eget och det finns många olika företag som erbjuder tjänster för just detta.

  • Registrera företaget

Företagsregistrering kan kännas komplicerat, speciellt för den som inte har någon större erfarenhet av den bakomliggande byråkratin eller tidigare haft kontakt med Bolagsverket. För den som vill ha hjälp att starta eget företag kan vi på Fortner ordna med registrering hos Bolagsverket eller med att köpa lagerbolag.

  • Bokföring, budgetering och finansiering

Siffror, nummer, statistik, estimeringar, bokföring, löner och bokslut. När du ska starta eget behöver du ha koll på ekonomin. Att exempelvis räkna ut ungefär hur stor en marknad är, eller hur mycket pengar du kommer att behöva för din satsning, kan kännas svårt för den som inte har erfarenhet av dessa saker. Med rådgivning och hjälp när du startar eget företag kan du få svar på alla dina frågor.

Tips – gör en affärsplan

En affärsplan förklarar vad du har för affärsidé och hur den ska realiseras. Den kan se ut på olika sätt men i korthet ska den beskriva olika områden som är viktiga när du ska starta eget. I affärsplanen beskriver du din affärsidé, vad som gör den unik och hur du ska konkurrera mot andra. Det är även relevant att ta med vilka konkurrenter du har och hur marknaden ser ut.

Andra områden som är värda att fundera över när du ska starta eget är hur du ska nå målgruppen, det vill säga hur du ska marknadsföra dig och hur du ska bedriva försäljning. Slutligen är det viktigt att skapa en budget där du kalkylerar vilka kostnader du förväntar dig, hur dessa ska finansieras och hur mycket du behöver sälja för att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet.

Det finns inga krav på att skriva en affärsplan men det är ett värdefullt verktyg för att sätta en plan för ditt bolag. Syftet med att skapa en affärsplan när du ska starta eget företag är att affärsplanen hjälper dig att svara på viktiga frågor. Tänk på att själva affärsidén inte behöver vara allt. I många fall är det genomförandet som avgör hur framgångsrik din satsning blir.