Att starta och driva ett företag innebär att du per automatik måste ta hand om företagets ekonomi och se till att följa alla lagar och regler kring företagandet, exempelvis bokföringslagen. En redovisningskonsult fungerar som en partner som hjälper dig med din ekonomihantering, både genom råd och även i praktiken. Hur mycket konsulten gör beror helt och hållet på uppdragets omfattning.

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor

Det finns både likheter och skillnader mellan revisorer och redovisningskonsulter, speciellt när det kommer till hur de utför uppdrag åt sina kunder. Revisorer har en granskande roll och i sitt arbete har de speciella verktyg för att underlätta granskandet av bokföringen och företagets ekonomi. Redovisningskonsulten kan ta en mer aktiv roll åt företaget. Konsulten kan exempelvis sköta vissa delar av bokföringen, stämma av konton, göra årsbokslut, sköta löner och så vidare.

Vad innebär auktorisering?

Att auktoriseras innebär att en konsult har uppfyllt högt ställda auktoriseringskrav. För att klara av dessa krav prövas konsultens kunskaper inom redovisning och närliggande ämnen som juridik. För att bli auktoriserad måste en konsult ha minst fem års praktiskt erfarenhet och arbeta i enlighet med den svenska standarden för redovisningstjänster. För dig som kund är auktorisering en kvalitetsstämpel som säkerställer att redovisningskonsulten erfarenheter och kompetenser håller en hög nivå.

Finansiell analys

Bland bokföringens otaliga belopp, nummer och siffror går det att hitta mycket värdefull information. En redovisningskonsult kan hjälpa dig att tolka vad informationen innebär i praktiken. Det kan handla om att ta fram nyckeltal, jämföra dessa med tidigare år och förklara vad dessa innebär för företaget och verksamheten. Det kan även handla om att upptäcka potentiella hot och risker samt föreslå sätt att hantera dessa. Ett exempel på ett potentiellt hot är skiftande kassalikviditet. Ett företag behöver alltid ha tillräckligt med pengar för att kunna betala eventuella kortfristiga skulder. Redovisningskonsulten kan snabbt upptäcka eventuella likviditetsproblem och föreslå lösningar för dessa.

Affärsrådgivning och ekonomisk rådgivning

Redovisningskonsultens kunskaper och goda insikt i företagets ekonomi gör de väl lämpade att ge bra råd när det kommer till både det affärsmässiga och det ekonomiska. Det kan exempelvis handla om att planera en buffert för sämre tider, byta till en annan bolagsform eller se över vissa nyckeltal som kan bli bättre.

Uppskattning av framtida kostnader och omsättningar

Allt eftersom redovisningskonsulten får en bättre känsla för din verksamhet och hur det går kan hen även börja ta fram uppskattningar och analyser för framtiden. Detta är bra av flera skäl, inte minst att du snabbt kan se om verksamheten är på väg åt rätt håll eller inte. Informationen är viktig när du ska ta strategiska beslut om framtiden, exempelvis om du upptäcker att det finns ett behov för at effektivisera eller utöka verksamheten.

Enklare deklarationsprocess

För många företagare är deklaration, bokföring och redovisning ett nödvändigt ont. Det finns trots allt många lagar och regler att följa, system att lära sig och datum att hålla koll på. När du anlitar en redovisningskonsult kan du förenkla hela processen för dig själv. Du lämnar över en stor del av det administrativa arbetet till konsulten och kan själv fokusera på det som är viktigast eller roligast.

Säkerställ att skattelagar följs

Just lagar och regler är ytterst viktigt när det kommer till att driva ett företag. I Sverige kan du få dryga böter och även fängelse om skattelagarna inte följs. Naturligtvis ska detta undvikas i allra högsta grad. Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult kan du säkerställa att allt går rätt till. Du kan även få hjälp med att förstå reglerna och hur du ska förhålla dig till dessa i praktiken.

Vill du veta mer om denna tjänst eller arbetsroll kan du alltid läsa sidan FAQ, här finns svaret på flera återkommande frågor.