En säker och lokal

servermiljö.

En lokal server rekommenderas för er som har affärskritiska lösningar som kräver kontinuerlig drift även om internetförbindelsen går ner.

Vi tillhandahåller en säker och stabil servermiljö med antivirus, kontinuerliga säkerhetsuppdateringar samt backuplösning. En IT-driftstjänst med säkerhet och sekretess i fokus.

En lokal server passar er som har affärskritiska lösningar som kräver kontinuerlig drift. Det rekommenderas även för dig som arbetar intensivt med stora och tunga filer och där responstiden bör hållas så låg som möjligt.

Snabb responstid
Fortsätt arbeta lokalt även utan internet
Minimera risken för kostsamma driftstopp
Hantering av stora datamängder och tunga filer

Våra lokala serverlösningar

Vi övertar administrations- och driftsansvaret, vilket inkluderar systematiskt underhåll, övervakning och responsgaranti så att ni får kontroll på kapaciteten och kostnaderna.

Kontakta oss för offert