Få rådgivning

om skattefrågor.

Vi ger dig rådgivning och stöd i alla skattefrågor gällande utdelningar, pensionsplanering, generationsskifte, fusioner och emissioner och koncernstrukturer.

Du som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla din verksamhet. Skatt är alltid en central fråga som varierar beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Det krävs både kunskap och erfarenhet för att veta vad som gäller för just ditt företag, just nu.

Rapportering och hantering av SKV
Rapportering till SCB
Moms- och skattedeklarationer
Periodsammanställningar
K10, K4, K5 och övriga bilagor
Inkomstdeklarationer
Skatterådgivning.

Moms, skatteberäkning och deklarationer.

Företagare som driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag måste betala F-skatt och moms, samt löpande rapportera till Skatteverket. Du måste veta vilka momssatser som gäller, ha koll på vilka avdrag du kan göra och vilka bilagor som gäller för dig.

Den privata deklarationen kan vara krånglig nog. Ännu mer komplicerat blir det om man har ett företag. Vi gör allt detta åt dig och ser till så att allt blir rätt och riktigt.

Kontakta oss