Trygg & effektiv

lönehantering.

Löneutbetalningar, specifikationer, förmåner och semesterdagar. När du har anställda är det mycket att hålla koll på.

Lönehantering kan vara klurigt då det innehåller många olika delar. Det är frågor kring övertidsersättning, sociala avgifter, komptider, olika anställningsavtal,  kollektivavtal, förmåner och mycket mer. Vi sköter allt kring din lönehantering och ser till att den görs på ett korrekt sätt.

Distribution av lönespecifikationer
Utbetalning och lönebesked
Redovisning av sociala avgifter och skatt
Hantering av komp, övertid samt semester
Redovisning till Collectum och Försäkringskassan
System för tidrapportering, bilersättning och utlägg
Säkerställd leverans
Vad du får.

Se till att dina anställda får rätt lön på rätt dag.

Vi hjälper dig med hela löneprocessen för ditt företag. Med hjälp av enkla digitala verktyg kan era anställda registrera tid, utlägg, resor, semester, sjukdagar och föräldraledighet, både i dator och i mobil. Vi beräknar sen era anställdas löner, assisterar vid utbetalningar, levererar lönespecifikationer samt framställer underlag till Skatteverket. Vi hanterar era semesterlöner, bistår med underlag till pensionsbolag och hjälper med rapportering av statistik. Ni får så klart även stöd vid årsavslut såsom vid framtagning av information till Fora och för Årsredovisningen.

Hur det funkar.
1

Skicka in ditt underlag

Skicka in ditt material antingen via Fortners hemsida eller app, eller mail till en säkrad ärendehanteringsplattform
2

Löneberedning & kontroll

Din konsult beräknar lönerna utifrån inlämnade underlag och skickar ut en kontrollista för ditt godkännande
3

Godkännande av betalningar

Vi framställer betalningsunderlagen och du godkänner betalningarna som går ut till dina anställda.
4

Lönespecifikationer & rapportering

Lönespecifikationer skickas till Kivra eller vår app. Vi tar fram underlag till Skatteverket och levererar önskade lönerapporter.

Kom igång med en enklare löneadministration

Vårt professionella och välutbildade löneteam hanterar dina anställdas löner. Vid uppstart får du kontakt med en projektledare som tillsammans med dig sätter upp effektiva rutiner och processer för anpassade för ditt företag.

BasRekommenderad

kr Från 495 kr

/ månad
295 kr /lönespecifikation plus försystem och licensavgifter
  • Månadsvis lönekörning
  • Lönebesked
  • Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
  • Förmånsberäkning
  • Uppsättning av löneväxling
  • Resultatenheter
  • Drift och underhåll av system
  • Uppdateringar av lagar och regler

Skräddarsytt

$ På offert

.
Kontakta oss för en offert om du önskar en skräddarsydd lösning eller om du har en årlig omsättning på mer än 10 miljoner kronor. Du kan själv välja om du vill lägga ut hela eller delar av din lönehantering.

 

Begär offert
Kan man välja vilka delar man vill outsourca?

Det är helt upp till dig om du vill lägga hela eller delar av din lönehantering hos oss. Och du kan även kombinera din lönehantering med våra andra tjänster. Se våra prisalternativ ovan eller begär en offert om vårt färdiga paket inte passar dina behov och önskemål.

Erbjuder ni fler tjänster för lönehantering?

Visst gör vi det! Förutom tjänsterna som ingår i vårt baspaket kan du välja att lägga till någon av våra tilläggstjänster, exemplevis specialrapporter, statistik, intyg, rapportering tjänstepensioner och försäkringskassan. Välj den skräddarsydda lösningen så går vi igenom dina önskemål tillsammans.