Redovisning

Välj redovisningsbyrå med bred kompetens

By 2017-10-13 maj 23rd, 2019 No Comments

Ett företags ekonomiska situation och finanser skildras i verksamhetens redovisning. Där ingår till exempel den löpande bokföringen, årsredovisning, bokslut och deklaration.

Hur redovisningen ska läggas upp varierar mycket beroende på vilken form av företag det är fråga om och också på bolagets storlek. Däremot är det viktigt att både extern och intern redovisning görs för att interna och externa intressenter ska få relevant och korrekt information om företagets ekonomiska situation och utveckling.

Du som känner sig osäker på vad som ingår i företagets redovisning, eller som inte hinner sätta sig in i den typen av arbete kan ta hjälp av en professionell redovisningsbyrå med följande kompetensområden:

Skatt

Att deklarera är inte helt enkelt, varken som privatperson eller företagare. Du som anlitar en byrå som arbetar med redovisning i Norrtälje eller andra städer kan vara säker på att få bra hjälp med alltifrån moms till rapporter, avdrag och liknande.

Lön

Det låter så enkelt men lön handlar om väldigt mycket mer än bara enkla utbetalningar. Det gäller också att tänka på specifikationer, system för tidrapportering, redovisning av sociala avgifter, kontrolluppgifter, övertidsersättning och liknande.  En kompetent redovisningskonsult guidar dig till bättre upplägg och kontroll.

Fakturering

Företagets likvidet hämmas direkt av försenade, eller uteblivna inbetalningar. Därför är det viktigt med noggranna rutiner i fråga om hantering, utskick och uppföljning av fakturor. Om du kontaktar en redovisningsbyrå kan de bidra med lösningar och system för effektiv hantering av fakturering, påminnelser, e-fakturor och även inkassoärenden. Det finns också många olika typer av digitala lösningar för smidig fakturering.

Söker du en byrå som arbetar med redovisning i Oskarshamn, och behöver du få bättre överblick och kontroll över företagets ekonomi? Kontakta oss på Fortner. Vi är experter på företagsekonomi och vill i alla lägen underlätta för våra kunder.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna”