Vissa delar av att driva företag är komplicerade att hantera och hålla reda på. För den som inte är insatt kan bokföring och redovisning vara två av dessa saker. I det här inlägget berättar vi mer om vilka fällor som du bör undvika och hur kan hjälpa er.

Skilj mellan företags- och personliga kostnader

Det är lätt att råka blanda företagets kostnader med de personliga kostnaderna, speciellt för företagare som nyligen startat sin verksamhet. Ska du sköta bokföringen själv utan att ta hjälp är ett tips är att skapa olika konton och kreditkort, ett konto och kort för företagets kostnader och respektive för privata kostnader. På så sätt underlättar du bokföringen rejält.

Kvittohantering

Det finns flera sätt att spåra kostnader men det allra bästa är att vara mycket noga med dina kvitton, både originalkvitton och digitala kvitton. Om du driver ett företag och sköter din egen redovisning, tänk ut ett sätt att spara dina kvitton säkert. Anlitar du Fortner för att sköta din redovisning får du hjälp och stöd med digital kvittohantering.

Ha koll på personalkostnader

Större företag med flera anställda behöver ha ett system för hur man hanterar personalens egna utlägg. Inte bara för att dessa kostnader snabbt kan bli en stor post utan också för att de blir en stor administrativ börda. För att underlätta administrationen finns det flera passande system att använda sig av, bland annat digitala tjänster som underlättar rapporteringen av tider och personliga utlägg.

Bokför korrekt

Vissa företagsformer gör det lite lättare att blanda inkomst från en tjänst och inkomst som kommer från företaget. Det gäller speciellt för enskild näringsverksamhet och i högsta grad om du driver flera enskilda bolag. Det finns många situationer där din redovisning blir komplicerad och det är alltid viktigt att den utförs på ett korrekt sätt.

Anlita en revisor eller konsult

Många behöver hjälp med sin bokföring, det är varken ovanligt eller oväntat. Ekonomi är trots allt ett komplicerat område som inte lämnar några marginaler för misstag och felaktigheter. När du tar hjälp ökar visserligen kostnaden för redovisningen. Vinningen med att ta in professionell hjälp är både den tid som du sparar och istället kan lägga på kärnverksamheten och att du kan vara säker på att ekonomin hanteras korrekt och enligt god redovisningssed.

Redovisning enligt god redovisningssed

Bokföringslagen anger att din redovisning ska utföras i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att bokföringen och redovisningen ska skötas enligt vedertagen praxis och följa redovisningslagen.

Automatiska redovisningssystem

Ett bra alternativ till att anlita en revisor är att utföra bokföringen på egen hand samtidigt som du kan fråga och be en revisor om råd. Det innebär att du själv ska utföra större delen av bokföringen på egen hand, revisorn kontrollerar sedan bokföringen och säkerställer att den utförts på rätt sätt. För att hjälpa dig med din bokföring finns också smarta redovisningssystem som kan utföra stora delar av arbetet automatiskt.

Olika typer av tillgängliga redovisningstjänster

Du kan enkelt anlita Fortner för att få hjälp av auktoriserade redovisniningskonsulter i Malmö. Faktum är att det finns flera specifika tjänster du kan anlita oss för, exempelvis:

Löpande bokföring

Den regelbundna ekonomiska administrationen, åtminstone när det handlar om redovisning, kallas normalt för löpande bokföring. Oftast är det ekonomiavdelningen som ansvarar för detta men för mindre företag kan det vara aktuellt att ta hjälp av en tredje part.

Bokslut och årsredovisning

Ett räkenskapsår behöver avslutas med ett bokslut. Det är en sammanställning av företagets bokföring under en specifik tidsperiod.

Inkomstdeklaration

Här kan en revisor eller en redovisningsbyrå hjälpa dig genom att säkerställa att din deklaration utförs och skickas in på rätt sätt och i rätt tid.

Lönehantering

Ju fler anställda, desto större blir det administrativa arbetet med löner, skatter och arbetsgivaravgifter. Söker du effektiv redovisning i Malmö kan en konsult eller revisor axla en stor del av den administrativa bördan.

Fortner erbjuder bokföring med auktoriserade konsulter i Malmö

Fortner erbjuder redovisning med auktoriserade konsulter i Malmö. Du kan enkelt se vilka tjänster vi erbjuder genom att klicka på våra tjänster här på vår hemsida eller kontakta oss direkt om du har några frågor.