Redovisning

Redovisningsbyrå i Stockholm och Malmö

By 2018-05-18 maj 30th, 2019 No Comments

Det finns många delar av att vara företagare som är komplicerade att hålla reda på. Framförallt är alla bitar inom ekonomi och redovisning svåra att hålla reda på för den som inte är insatt. För att underlätta för företaget samt frigöra tid är det en god idé att anlita en redovisningsbyrå.

Vad gör en redovisningsbyrå?

En redovisningsbyrå i Malmö, Stockholm eller någon anna del av landet hjälper företag och i vissa fall även privatpersoner att hantera allt från bokföring, redovisning, bokslut till deklarationen.

Det finns även möjlighet att använda ett redovisningsföretag för att hantera hela den ekonomiska administrationen. Allt från löpande bokföring och redovisning till att administrera löner.

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

Det finns en viss begreppsförvirring kring vad bokföring och redovisning är. Här reder vi ut skillnaden. Bokföring innebär att ta hand om fakturor, räkningar och kvitton och arkivera dem antingen analogt eller digitalt i ett bokföringsprogram. Bokföring är det praktiska arbete som företag gör på underlag. Bokföring är nödvändigt för att kunna redovisa.

Det är reglerat enligt lag för aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och ekonomiska föreningar att ha en grundbokföring och en huvudbokföring. Detta för att det ska vara möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringen och överblicka verksamheten. Som företagare har du en skyldighet att hantera, eller bokföra, fakturor, kvitton och räkningar för att giltigheten ska kunna kontrolleras.

Redovisning är ett större begrepp som även innefattar bokföring, översikt och sammanställning i rapporter som används för att ta strategiska beslut för verksamheten. Redovisning är också det material som skickas in för att deklarera samt för årsredovisning.

Redovisningskonsult eller revisor

Precis som med bokföring och redovisning blandas redovisningskonsult och revisor ibland ihop. Redovisningskonsultens arbete går ut på att rådge företag och ibland privatpersoner i olika redovisningstjänster samt råda i frågor om detta. En redovisningskonsult har alltså en viss rådgivande funktion och en bredare yrkesroll än en revisor. Revisorns uppgifter är att granska redan utfört arbete.

Spara tid med med en redovisningsbyrå

Eftersom en redovisningsbyrå är experter på allt som har med företagsekonomi och administrationen som rör ekonomi finns mycket tid att spara för företag som väljer att använda en redovisningsbyrå. Tid och resurser som kan läggas på annat, till exempel på att utveckla den egna verksamheten.

Om du behöver hjälp med att starta bolag, löpande redovisning, bokslut, lönehantering eller hjälp med att avveckla bolag, kontakta Fortner!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fortner.”

Leave a Reply