Med ekonomisk rådgivning får du hjälpa att navigera ditt företag eller dina pengar på ett bra sätt. Du kan få hjälp med saker som du inte riktigt har tid med, eller få ett utmärkt bollplank för att diskutera framtida planer och olika ekonomiska situationer. Det finns många tillfällen då det passar att anlita en konsult för affärsrådgivning och ekonomisk rådgivning, exempelvis i början av företagets bana, när du ställs inför en utmaning eller när det är dags för bokslut.

Ekonomisk rådgivning

Precis som namnet antyder handlar det om råd gällande företagets ekonomi, vilket i princip berör så gott som allt från försäljning till kostnader och den dagliga driften av företaget. Det finns olika typer av ekonomisk rådgivning. Det kan exempelvis handla om ekonomisk rådgivning för företag som vill utöka sin verksamhet eller knoppa av en del av företagets verksamhet för att skapa ett nytt dotterbolag.

Fördelar med att anlita en ekonomisk rådgivare

Det finns många fördelar med att låta en erfaren och kunnig rådgivare se över ditt företag och företagets ekonomi. Nedan går vi igenom några av fördelarna.

Planering inför framtiden

Hur hanterar ditt företag finansiella motgångar och framgångar? Alla olika situationer som kan uppstå går att hantera på olika sätt. Med hjälp av ekonomisk rådgivning kan du bli bättre på atthantera framtida utmaningar eller de som du står inför idag.

En rådgivare kan hjälpa dig att se möjligheter, skapa investeringar och även förklara olika faktorer och scenarion som är bra att ha koll på.

Få hjälp med och hitta investeringar

Många företag sitter på mycket pengar som egentligen inte gör någon större nytta.Ekonomisk rådgivning för företag innebär att man bland annat tittar på just detta. En rådgivare kan hjälpa dig att se möjligheter, skapa investeringar och även förklara olika faktorer och scenarion som är bra att ha koll på.

Spara för tuffare tider

Konjunkturen går upp och ned, enskilda händelser kan påverka både ditt företag och hela den bransch du är verksam inom. När du får ekonomisk rådgivning kan du får råd om hur du ska tillväga om din verksamhet behöver spara pengar. Med ett smart sparande är du och dina anställda bättre skyddade. När något händer med företaget, marknaden eller branschen behöver det finnas en ekonomisk buffert att falla tillbaka på.

Ta hjälp redan idag

Det är en god idé att ta hjälp av en konsult för ekonomisk rådgivning tidigt, både för att du snabbt kan få goda råd och även för att det ger rådgivaren en möjlighet att tidigt få en insyn i din verksamhet. Rådgivaren kan snabbt bli en nyckelperson i verksamheten och någon du kan vända dig till för att känna dig mer säker över dina beslut.

Vilken sorts ekonomisk rådgivning ditt företag behöver beror dels på vilken typ av företag och verksamhet du driver. Därför finns ingen given mall för hur den ser ut. Vissa företag behöver rådgivning för att utveckla nya affärsidéer och vissa företag behöver rådgivning för att utveckla sina befintliga affärsområden. Oavsett vilket kan Fortner hjälpa ditt företag i rätt riktning. Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster.