Fortner

Månadens konsult

By 2019-02-15 november 18th, 2019 No Comments
Månadens konsult

Grattis Kenth Torkildsen!
IT-konsult på Fortner i Linköping

Kenth har visat ett enormt engagemang och driv i projektet kring en av Fortners största kunder. Han sköter planering, håller utbildningar, genomför och leder både tester och utrullningar. Vi uppskattar verkligen hur han delar med sig av erfarenheter och kunskap. Genom åren har han även byggt upp goda relationer med kunden och förkroppsligar kärnvärdena effektivt och personligt i allra högsta grad.

Hur ser din bakgrund ut?

Jag började min karriär som officer, och har alltid haft fallenhet för teknik.
1995 sadlade jag om och har jobbat med IT sedan dess. Att det blev just IT-teknik var en tillfällighet, men jag är väldigt glad att det blev så. Jag har sedan 2005 jobbat på Fortner som systemtekniker.

Vad är det bästa med att jobba på Fortner?

Det som lockat mig att jobba så länge hos IT-Hantverkarna, numera Fortner, är företagets vilja att vara i framkant. Strävan att erbjuda de senaste lösningarna inom IT och möjligheten att få förbättra och effektivisera kundernas IT-miljö lever jag för. Ingen dag är den andra lik och blir därmed aldrig tråkig. Mina kollegor har en stor del i varför jag trivs. 

På Linköpingskontoret är stämningen familjär och alla har viljan att prestera sitt bästa, vilket gör jobbet och vardagen i jobbet både lättare och mer inspirerande.

Kenth förkroppsligar våra kärnvärden av effektivt och personligt

Vad tror du att vi kommer få se för förändringar inom IT de närmsta åren?

Ägandet, av både programvara och IT-utrustning, kommer att förflyttas till hyrda tjänster. Utmaningen är att förklara för kunderna varför det är bättre på lång sikt. Det kommer att krävas mer fokus att pedagogiskt förklara alla nya molnlösningar och även kunna erbjuda utbildning, så att de nya molnlösningarna används effektivt av kunderna. Vi ser redan nu generationsklyftor avseende förståelse för de nya lösningarna och de är större idag än för 10 år sen.

I takt med att IT-lösningarna utvecklas kommer även utrullning och konfiguration automatiseras. Administrationen kommer också den förenklas och effektiviseras. Utmaningen här är att sälja rätt lösning anpassad för kundens behov.

Längre fram i tiden, när allt är i molnet, tror jag mycket på förstärkt verklighet (AR).Det har funnits några år och dess användningsområden ökar för varje dag. Datorn i ett par glasögon, ständigt uppkopplad, där röststyrning och gester är sättet att arbeta på inom kanske 10 år.