Kontinuitetsinformation.

FORTNER

Information Covid-19
mars 2020

Det är inte som vanligt, men vi fortsätter som vanligt.

Med anledning av spridningen av Covid-19 är vi alla i vårt samhälle drabbade på något sätt. Det innebär att vi måste vidta åtgärder och agera på sätt vi normalt sätt inte skulle behövt. Vi har också en skyldighet att fördröja spridningen och därmed belastningen på sjukvården. På Fortner följer vi myndigheternas rekommendationer och agerar löpande utifrån nya direktiv och utgår ifrån försiktighetsprincipen.

Därför har vi på Fortner en kontinuitetsplan samt skapat förutsättningarna för att kunna upprätthålla vår leveranskapacitet med kvalitet – våra kunders IT-miljöer måste fortsatt fungera! Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt med att hålla våra egna och våra kunders verksamhet igång så gott det går.

I enlighet med myndigheternas rekommendationer utför vi huvuddelen av våra uppdrag på distans. Vi har upparbetade rutiner och arbetssätt samt verktyg för att göra det utan att tumma på kvaliteten. Som partner och experter på Microsofts plattform föredrar vi deras kraftfulla och säkra lösning Microsoft Teams som verktyg. Givetvis så finns vi här för att hjälpa er som behöver att komma igång med Microsoft Teams omgående.

Vi stärker också upp vår Servicedesk så att vi har kapacitet att stötta er med eventuella utmaningar och frågor kring era IT-miljöer.

Kontakta oss för rådgivning om hur ni på bästa sätt kan upprätthålla er affärsverksamhet, vi svarar på telefon 0775 15 00 00 eller på e-post servicedesk@fortner.se

Vill du komma igång med Teams direkt? Klicka här

Det är inte som vanligt men vi gör allt vi kan för att verksamheten skall fungera som vanligt.

Håll ut och tvätta händerna!

Tomas Persson, VD
Hur vi jobbar.

Ett mer digitalt arbetssätt och en hjälpande hand.

Teknik är bara ett hjälpmedel som gör det möjligt för oss att göra det vi gör bäst. Men utan kunskapen som behövs kan teknik vara ett hinder. Vår vision är att erbjuda en tjänst som är anpassad för kundens behov och en konsult som stöttar dem på deras digitala resa.

fortner, modell, vision, personligt, skräddarsytt, digitalt