IT-konsulter i Göteborg – lokal närvaro och personlig kundrelation

I Fortners västra region finns vi i Göteborg och i kranskommunerna Kungälv, Kungsbacka, Borås, Varberg, Tjörn och Orust.

Vi jobbar framförallt mot små- och medelstora företag med fokus på IT-support, IT-drift och rådgivning. Vi strävar efter att lära känna våra kunder och att de ska få lära känna oss. Det gör att vi verkligen förstår deras verksamhet och stöttar den på bästa sätt med våra tjänster.

Vi ser det som vår uppgift att konstant bevaka utvecklingen, välja ut de bästa digitala lösningarna och hjälpa våra kunder att lära sig och inkludera dessa i sin verksamhet.

Anders Nydén

Regionchef Väst

goteborg it-hantverkarna