Integritetspolicy IT-tjänster

1. Allmänt

Fortner (”Fortner”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
För vissa av Fortners tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Fortners hemsida Fortner.se eller väljer att bli kund hos Fortner.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Fortner har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

IT-Hantverkarna, org.nr 556653-7311, 582 78 Linköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi personuppgifter?

Fortner samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Fortners hemsida, gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Fortner kan även få information från Fortner samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Fortner kan även komma att få information om dig från annonsörer i Fortners annonsnätverk.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner

När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring kan Fortner komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Fortner.

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Fortner samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Fortner.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar Fortner personuppgifter om dig?

6.1 Privatpersoner

Fortner behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Fortner personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan Fortner komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att Fortner skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Fortner kan även komma att samköra och analysera den information Fortner samlar in via cookies med den information som finns sparad i Fortners kundregister för dessa syften.

6.2 Företag

Fortner behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Fortner skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Om kunden har valt att teckna en försäkring med Fortner kan personuppgifter även komma att lämnas ut till Fortner försäkringsbolag.

Fortner kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Fortners räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Fortner rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Fortner kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Fortners samarbetspartners och IT-leverantörer.

8. Länkar till externa webbplatser

Fortners hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Fortner. Fortner ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Fortner att publicera den justerade integritetspolicyn på Fortner.se och med information om när ändringarna träder ikraft. Om Fortner genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Fortner att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

E-post: kundombudsmannen@fortner.se

Adress: Fortner, Att: Kundombudsmannen, Runstensgatan 5, 582 78 Linköping.

Om du inte vill att Fortner behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Fortner. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.