Integritetspolicy ekonomitjänster

1. Personuppgiftsansvarig
Fortner AB, Organisationsnummer: 556283–6295, nedan kallat Fortner, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för behandling av dina personuppgifter.

Om du har frågor rörande denna policy, behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta:

Fortner AB
Jan Stenbecks Torg 17,
164 40 Kista
Tel: 0771-579 600 | admin@fortner.se

2. Ändringar av denna policy
Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Fortner att publicera den justerade integritetspolicyn på fortner.se. Om Fortner genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Fortner att informera dig via e-post. Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.
Denna policy gäller från och med 2018-05-21 tills vidare.

3. Vilket tillämpningsområde gäller denna policy
Denna policy gäller för dig som besöker hemsidan fortner.se. Vi vill informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter. Detta gäller också vid nyttjande av någon av våra program, appar och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.
Vi behandlar även data som automatiskt registreras under ditt besök och som samlats in på vår hemsida, först efter en interaktion.

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på hemsidan fortner.se endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

4. Data som Fortner samlar in och hur den används.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter t.ex. namn, adress, organisation, mejladress och telefonnummer, är för att Fortner ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss. Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.
Personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom Bolagets koncern. Andra bolag inom Bolagets-koncernen kan var för sig vara personuppgiftsansvariga enligt de villkor som gäller för respektive tjänst eller funktion och enligt nationell lagstiftning tillämplig på sådant bolag.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som bolaget anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för utskick av finansiell information, inbjudningar, rekrytering samt tekniska, administrativa och marknadsrelaterade tjänster. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Bolaget.

5. Säkerhet
Då du lämnar dina personuppgifter till bolaget skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL säkerhet. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU som finns beskrivna här.
Anställda på Fortner samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Fortner:s interna informationssäkerhetspolicy

6. Fortner som personuppgiftsbiträde
Fortner agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Fortner. Fortner agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

7. Underbiträden till Fortner AB
Fortner använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet får anlita underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter vid databehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt detta Biträdesavtal.
Fortner förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Fortner:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Fortner:s interna informationssäkerhetspolicy.

8. Cookies
Vad är cookies?
En cookie kan enkelt liknas vid ett litet avtryck. När du går in på en viss webbplats sparas en liten datafil med text ned på din dator. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator, platta eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner så fort du stänger din webbläsare.

Hur används cookies på fortner.se?
Vi använder cookies för att kunna ge dig som besöker fortner.se en bättre upplevelse. Observera att informationen är anonym och att inga personuppgifter såsom e-post, namn eller personnummer samlas in. Detta sker endast när du själv valt att fylla i ett av de formulär som finns här på vår webbplats. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare medan andra används för att kunna anpassa tjänster så att du som besökare får reklam som är relevant. Fortner.se inhämtar även information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som du som besöker oss använder, hur sidorna används och vilka sidor som är populära och mindre populära etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla, optimera och förbättra fortner.se

Hur gör jag om jag inte vill tillåta cookies?
Cookies är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och bara en viss mängd kan sparas – det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies. Om du ändå inte vill tillåta cookies kan du göra på två sätt: Antingen ställer du in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator, eller så stänger du av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookies kommer webbplatsen tyvärr inte att fungera optimalt.

9. Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.
Fortner ska inte behandla personuppgifter under längre tid än vad som behövs för att fullgöra vårt åtagande mot kund. På kundens begäran skall Fortner senast tre (3) månader från det att åtagandet upphörde se till att kundens personuppgifter raderas.

Du som kund har rätt i enlighet med GDPR att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig. Övrig granskningen ska ske på kundens egen bekostnad och, om Fortner begär det, genom en oberoende tredje man. Fortner ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. Fortner:s kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden.
Bland det som inte tas bort finns bland annat: Data som krävs enligt rättslig förpliktelse.