Global Invest

All-inclusive-avtal ger enkelhet och ökad kontroll.

Vad betalar ni för er IT? Det är en fråga som många IT-chefer faktiskt har svårt att svara på. Genom att köpa IT som funktion från oss får finansrådgivarna Global Invest full kostnadskontroll, samtidigt som de kan vara säkra på att allt fungerar.

Global Invest i korthet:

  • Rådgivare inom sparande, placeringar och livförsäkringar till privatpersoner, företag och andra organisationer.
  • Grundat år 2000
  • Huvudkontor i Linköping och kontor även i Jönköping, Kalmar, Karlstad, Malmö, Norrköping, Oskarshamn, Stockholm, Västerås, Växjö och Örebro.
  • Cirka 40 anställda
  • 70% andel av kunderna är privatpersoner
  • Helt fristående aktör på marknaden

”Den helhetslösning inom IT som vi har med Fortner effektiviserar våra arbetsprocesser i vardagen.”

Martin Bruck, VD

Utmaning

Global Invest ville ha bättre kontroll på kostnaderna för sin IT för att lättare kunna budgetera. Tidigare upphandlades varje IT-inköp för sig vilket var tidskrävande och resulterade i mycket administration och en IT-miljö som inte var enhetlig.

Lösning

Här har Fortner kunnat erbjuda kunden en helhetslösning som inkluderar hård-och mjukvara för både server, klient och nätverk installerad och klar, molntjänsten Office 365 med fokus på e-post och dokumenthantering i SharePoint samt all drift och underhåll. Tjänsten är sammankopplad med IT-Hantverkarnas Servicedesk som ger kunden en snabb och effektiv första kontakt vid behov av support. Då Fortner finns på många orter ute i landet kan behov av support på kundens lokala kontor enkelt fördelas ut efter behov genom en central punkt hos Fortner.

En annan viktig del är att all hårdvara är försäkrad viktigt speglar kundens mobila arbetssätt då det är lätt att det sker incidenter.

Effekt

De stora fördelarna för Global Invest är att man får en förutsägbar månadskostnad och vet exakt vad tex. en ny medarbetare kostar, man minimerar administrationen kring fakturahantering och man har en enhetlig IT-miljö som ständigt är uppdaterad och som hjälper medarbetarna att bli mer effektiva.