Fakturainformation för våra partners och leverantörer.

Fakturor till Fortner skickas till följande adress, oavsett vilket kontor fakturan avser. Ange referens på personen som beställt arbetet samt gärna Fortnerkontor.

Fortner AB
Kund-id FF00009999
Box 90172
120 22 Stockholm

Tänk på följande när du skickar fakturan som e-post:
  • Rätt adress och Kund-id måste stå med på fakturan
  • Filformat: pdf eller tif
  • Filnamnet får bara bestå av tecknen A-Z och 0-9 (inga specialtecken, mellanslag eller liknande)
  • En faktura per fil
  • Skicka endast en fil per e-mail
  • Skicka inte med några meddelanden, infogade bilder eller loggor i mailet

Du kan även maila oss din faktura. Kontakta oss gärna för mer information.