I en ständigt teknologiskt växande värld och samhälle gäller det att vara på tårna. Processerna blir allt snabbare och globala i takt med den digitalisering som sker. En av de viktigaste processerna som måste fungera och vara av högsta kvalité inom ett företag är deras fakturering. Felaktig eller långsam fakturahantering riskerar att påverka ens likviditet där kostnaden för påminnelse- och inkassohantering kan bli väldigt stora. Med Fortners elektroniska steg för steg fakturahantering kan ni vara trygga i att era fakturor kommer i tid och till rätt mottagare. För att inte tala om allt papper vi sparar in genom att använda oss av digital och elektronisk fakturahantering.

Digitalt. Personligt. Skräddarsytt.

Dessa tre kärnord är det Fortner vilar på och bygger vår verksamhet kring.
Med Digitala verktyg och lösningar effektiviserar vi och förenklar företags fakturahantering. Men bara för att det är digitalt innebär inte att det direkt blir enkelt. Därför är våra lösningar och tjänster alltid Personliga och Skräddarsydda för just er verksamhet, era behov, samt era kunskaper, där ni alltid har möjligheten att föra en öppen dialog med en av våra skickliga konsulter.

Analogt kontra digitalt

Att investera och lägga om sin process för fakturahantering till en digital och elektronisk version för med sig en rad fördelar, bland annat:

  1. Papperslöst: Då alla dokument är digitala slipper ni pappersslöseri och risken att det fysiska brevet försvinner någonstans under dess färd från postkontoret till brevlådan
  2. Digital förvaringsplats: Enkelt att leta upp gamla fakturor då allting är samlat i ett digitalt system som det går snabbt och smidigt att orientera sig inom och söka i
  3. Automatiserad process: Möjlighet till en fullt automatiserad process för fakturahantering där till exempel påminnelser skickas ut automatiskt enligt de inställningar ni själva satt upp
  4. Brandsäkert: Då det inte finns något fysiskt som kan antändas finns ingen risk för att era dokument skulle förstöras, och med det förlora viktig information
  5. Utrymmeseffektivt: Inga fysiska dokument betyder också inget behov av fysiska förvaringsutrymmen

I slutändan är en elektronisk fakturahantering både mycket snabbare och mer kostnadseffektiv. Att försöka leta sig igenom boxar och pärmar fyllda med fysiska dokument äter snabbt upp en stor del av ens tid. Med Fortners digitala och elektroniska fakturahantering kan ni streamlina er faktureringsprocess som också tillåter er en bättre översikt och kontroll över era fakturor och ekonomi.

Elektronisk fakturahantering hos Fortner

Sena eller felaktiga fakturor, långsamma betalningar och liknande kan bli en stor smutsfläck på ens rykte. Man kan tappa det förtroende och de relationerna man under lång tid byggt upp och slipat med sina leverantörer, andra samarbetspartners och kunder. Utnyttja de digitala och elektroniska verktyg som finns på marknaden. Ta del av den expertis och erfarenhet vi på Fortner under många har samlat på oss.

Kontakta Fortner direkt eller besök vår hemsida om ni vill veta mer information om vår steg för steg fakturahantering och vad den kan göra för dig och ditt företag. Vi erbjuder även smarta och effektiva lösningar för bland annat lönehantering, bokslut och skatterådgivning.