Redovisning

Elektronisk dokumenthantering – för effektiviserade processer

By 2018-02-23 maj 23rd, 2019 No Comments

Digitala system och lösningar är ett viktigt inslag inom moderna företag. Ett sätt för fler personer inom verksamheten att få överblick och kontroll över olika insatser och projekt – utan risk för flaskhalsar.

Flaskhalsar ja. En av den vanligaste anledningarna till ineffektiva och resurskrävande processer som också riskerar att  påverka de anställda inom en organisation negativt. Svårhanterliga system och gränssnitt skapar nämligen frustration som i sin tur kan leda till olika typer av konflikter eller missförstånd.

När det kommer till ekonomi, redovisning och budget är det naturligtvis extra viktigt att underlaget stämmer i alla olika led så att allt blir rätt. Elektroniska system är då en bra väg till korrekta underlag och smidig dokumentation. Denna typ av plattformar möjliggör även smidig inloggning, hantering och överblick från många olika enheter. På så sätt blir det lättare för allt fler att komma åt informationen vid rätt tillfälle – oavsett var man befinner sig.

Tillgänglighet och tempo är med andra ord två tacksamma effekter av elektronisk dokumenthantering, men det finns också många andra fördelar. Läs mer om dessa här nedanför:

Ökad lönsamhet

Ett elektroniskt system för dokumenthantering är resurseffektivt jämfört med traditionell administration, både i fråga om tid och energi. Istället för att behöva kämpa med röriga fakturarutiner eller redovisning så kan medarbetarna ägna sig åt operativt och utvecklande arbete. Detta resulterar i sin tur i både stärkt produktion och lönsamhet.

Säker lagring

Glöm dammiga arkivskåp och oorganiserade skrivbord. Med digitala lösningar så lagras all dokumentation i molnet. Alltifrån fakturor, redovisningar och löneunderlag blir därmed tillgängliga i mobil, surfplatta och dator. Detta är inte bara en smidig lösning rent praktiskt, utan också säkrare. Till exempel med tanke på olika sekretessrisker, brand, stöld och andra faktorer, Utveckla ditt företag i nya riktningar med hjälp av en elektronisk fakturingstjänst och plattform för effektiviserade processer. Vi på Fortner har samlat allt du behöver i en och samma app, vilket gör att du enkelt kan hantera din bokföring online. Naturligtvis erbjuder vi också supporttjänster för dina behov och förutsättningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna”