Skatterådgivning, moms och allt däremellan

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Skatt är alltid en central fråga som varierar beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Det krävs både kunskap och erfarenhet för att veta vad som gäller för just ditt företag, just nu.

Har du företag, som till exempel enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag måste du betala F-skatt, moms samt löpande rapportera till Skatteverket.

Vi ger dig rådgivning och stöd i alla skattefrågor gällande utdelningar, pensionsplanering, generationsskifte, fusioner och emissioner och koncernstrukturer.

  • Skatterådgivning
  • Rapportering till SKV och hantering av SKV
  • Moms- och skattedeklarationer, period SKV sammanställningar
  • Inkomstdeklarationer, företag och privatpersoner
  • K10, K4, K5 och övriga bilagor
  • Rapportering til SCB

Moms, skatteberäkning
och deklarationer

Företagare som driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag måste betala F-skatt och moms, samt löpande rapportera till Skatteverket. Du måste veta vilka momssatser som gäller, ha koll på vilka avdrag du kan göra och vilka bilagor som gäller för dig.

Den privata deklarationen kan vara krånglig nog.
Ännu mer komplicerat blir det om man har ett företag.

Som auktoriserad redovisningskonsult gör vi allt detta åt dig och ser till så att allt blir rätt och riktigt, oavsett om inkomstdeklarationen gäller för enskilda firma, AB, HB eller KB.
Skatterådgivning företag - Fortner

Skatterådgivning företag - Fortner

Moms, skatteberäkning och deklarationer

Företagare som driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag måste betala F-skatt och moms, samt löpande rapportera till Skatteverket. Du måste veta vilka momssatser som gäller, ha koll på vilka avdrag du kan göra och vilka bilagor som gäller för dig.
Ännu mer komplicerat blir det om man har ett företag.

Som auktoriserad redovisningskonsults gör vi allt detta åt dig och ser till så att allt blir rätt och riktigt, oavsett om inkomstdeklarationen gäller för enskilda firma, AB, HB, eller KB.

Skatterådgivning och helhetsansvar

Vi ger dig råd och stöd i alla skattefrågor gällande utdelningar, pensionsplanering, generationsskifte, fusioner och emissioner och koncernstrukturer. Vi levererar årliga skatteberäkningar och genom att agera ombud kan vi lämna in inkomstdeklarationer som du sedan enkelt godkänner via underskrift. På samma sätt redovisar vi löpande skatter, följer upp och kontrollerar skattekonton och ser till så du undviker försenings- eller straffavgifter.