Avveckla aktiebolag – Råd och stöd vid upplösning av bolag

När en verksamhet ska avvecklas och bolaget upplösas ska tillgångarna omvandlas till pengar, alltså till likvida medel. Dessa används i första hand till att betala skulder och blir det något överskott fördelas detta ut till ägarna. Vi samarbetar med Citadellet Likvidationer AB, som säkerställer att våra kunder får bra service och konkurrenskraftiga priser vid avveckling av aktiebolag. Kontakta oss redan idag genom att maila resultat- och balansrapport direkt till oss på fortner@likvidationer.com för en kostnadsfri genomgång och offert.
  • Snabb likvidation
  • Kassaflödesanalys
  • Avveckla aktiebolag
  • Avveckla handelsbolag
  • Avveckla enskild firma
  • Försäljning verksamhet

Analys, likvidation och
avveckling


En likvidation av aktiebolag behöver inte vara tvingande utan kan vara frivillig. Du känner dig klar med den egna verksamheten och vill koncentrera dig på annat.

En frivillig likvidation sker vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten och beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet.
Likvidation av aktiebolag - Fortner

Likvidation av bolag - Fortner

Analys, likvidation och avveckling

En likvidation av aktiebolag behöver inte vara tvingande utan kan vara frivillig. Du känner dig klar med den egna verksamheten och vill koncentrera dig på annat.

En frivillig likvidation sker vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten och beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet.

Snabblikvidation och hantering av tillgångar

Att likvidera ett bolag tar tid och kräver en hel del dokumentation. Vi ger dig hjälp och stöd genom hela processen. Vi börjar alltid likvidationsprocessen med att gå igenom alla räkenskaper så du vet vad ditt företag är värt och vad likvidationen kostar. För dig innebär det en snabb, trygg och smidig likvidation.