Elektronisk fakturahantering som skickas och betalas i tid

Felaktig fakturahantering och sena betalningar påverkar din likviditet (betalningsförmåga). Fakturerings- och betalningsrutiner varierar stort från företag till företag.

Men oavsett vad ditt företag gör eller säljer vill du försäkra dig om att uppgifterna på fakturan är korrekta, att den kommer fram till rätt fakturamottagare och att den betalas innan förfallodatum. Påminnelsehantering och inkassohantering blir kostsamma. Jobba med elektronisk fakturahantering genom Fortner för att skicka ut fakturor och få dem betalda i tid.

  • Fakturering
  • Inbetalning
  • Fakturapåminnelser
  • Inkassoärenden
  • Tar emot betalningsfiler

Fakturahantering, betalning
och uppföljning


Fakturerings- och betalningsrutiner varierar stort från företag till företag. Men oavsett vad ditt företag gör eller säljer vill du
försäkra dig om att uppgifterna på fakturan är korrekta, att den
kommer fram till rätt fakturamottagare och att den betalas innan förfallodatum.

Felaktig fakturahantering och sena betalningar påverkar din
betalningsförmåga och påminnelser och inkassohantering kan bli kostsamma.

Elektronisk fakturahantering - Fortner

Fakturahantering, betalning och
uppföljning

Fakturerings- och betalningsrutiner varierar stort från företag till företag. Men oavsett vad ditt företag gör eller säljer vill du försäkra dig om att uppgifterna på fakturan är korrekta, att den kommer fram till rätt fakturamottagare och att den betalas innan förfallodatum. Felaktig fakturahantering och sena betalningar påverkar din betalningsförmåga och påminnelser och inkassohantering kan bli kostsamma.

Fortner ser till så att du slipper
oroa dig

Vi hjälper dig med alla typer av faktureringstjänster. I takt med att mer och mer av fakturahanteringen blir digital, ser vi till att sätt upp rutiner och tillhandahålla de verktyg ni behöver. Vi skapar betalningsfiler, skickar e-fakturor och sköter inkassoärenden. Ni slipper onödiga omkostnader, sparar tid på att slippa administration och underlättar för er personal.