Bokslut aktiebolag

Vi tar hand om den löpande bokföringen, all rapportering till myndigheter och allt bokslutsarbete så att du slipper lägga för mycket tid på det själv.

Bokföring och redovisning handlar mer om erfarenhet och noggrannhet i arbetet än om avancerade beräkningar – men det tar tid och det är mycket att komma ihåg.

Med Fortner får du en tydlig bild av hur din ekonomi ser ut och du håller ordning på balansräkningen och resultatet, både före och efter skatt. Bokslutsarbete kräver kunskap om lagar och regler. Med Fortner kan du känna dig trygg med att auktoriserade redovisningskonsulter levererar rätt information för revision och till myndigheter.

  • Kassaflödesanalys
  • Rapportering, nyckeltal, analyser, prognoser
  • Delårsbokslut
  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Koncernredovisning
  • Inkomstdeklaration

Rätt information för revision
och till myndigheter

När räkenskapsåret är slut och alla löpande transaktioner har bokförts är det dags att göra ett årsavslut. Våra kvalificerade konsulter går igenom räkenskaperna med dig och ser över vad som behövs för att sammanställa året.

Vi sammanställer din bokföring för året och planerar tillsammans med dig i god tid innan räkenskapsåret är slut. Årsredovisningen är ett offentligt dokument och ett slutresultat av de beslut och bedömningar som gjorts i bokslutet. Vi upprätta ett protokoll för årsstämman och skickar in handlingarna till Bolagsverket.

Med årsredovisningen som grund hjälper vi er med att upprätta bolagets inkomstdeklaration. Är du ägare av ett aktiebolag ska dessutom blanketten K10 bifogas din privata deklaration.
Likvidation av bolag - Fortner

Rätt information för revision och till myndigheter

När räkenskapsåret är slut och alla löpande transaktioner har bokförts är det dags att göra ett årsavslut. Våra kvalificerade konsulter går igenom räkenskaperna med dig och ser över vad
som behövs för att sammanställa året.

Vi sammanställer din bokföring för året och planerar tillsammans med dig i god tid innan räkenskapsåret är slut. Årsredovisningen är ett offentligt dokument och ett slutresultat av de beslut och bedömningar som gjorts i bokslutet. Vi upprätta ett protokoll för årsstämman och skickar in handlingarna till Bolagsverket.

Med årsredovisningen som grund hjälper vi er med att upprätta bolagets inkomstdeklaration. Är du ägare av ett aktiebolag ska dessutom blanketten K10 bifogas din privata deklaration.

Preliminär deklaration

När en verksamhet är nystartad eller står inför en förändring som kan komma att påverka det skattemässiga resultatet är det inte ovanligt att man ansöker om en preliminär deklaration. Vi på Fortner kan hjälpa till med att ta fram underlag för att Skatteverket ska kunna beräkna en justerad preliminär F-skatt för din verksamhet.