Bokföring online för kontroll och ordning på ekonomin på ett enkelt och trevligt sätt.

Bokföring och redovisning handlar om mycket mer än plus och minus – det tar tid och det är lätt att göra fel. Genom ett digitalt arbetssätt sköter vi din löpande bokföring och bokslutsarbete så att du slipper lägga för många timmar på det själv. Du får kontroll och ordning på balansräkning och resultat både före och efter skatt, och du ser att det du gör ger resultat på kontot.
  • Löpande bokföring
  • Leverantörsreskontrahantering
  • Faktura- och kundreskontrahantering
  • Moms-, fastighets- och internationell redovisning
  • Skattedeklaration
  • Rapportering
  • Periodbokslut

Samla hela din ekonomi hos Fortner

Vi hanterar hela den löpande bokföring och kontrollerar alla siffror. Fortner sköter också all myndighetsrapportering, samt kontroll och uppföljning av kund- och leverantörsreskontra så att ni får en tydlig bild av hela er ekonomi. Dessutom så hanterar vi bokslutsarbetet hela vägen fram till färdigställandet av er årsredovisning.

Om du har revisor så hanterar vi kontakten och levererar all material som behövs för en smidig revision. Utöver detta så levererar vi också rapporter för uppföljning månadsvis eller löpande via översikten i vår app.

Elektronisk fakturahantering - Fortner

Samla hela din ekonomi hos
Fortner

Vi hanterar hela den löpande bokföring och kontrollerar alla siffror. Fortner sköter också all myndighetsrapportering, samt kontroll och uppföljning av kund- och leverantörsreskontra så att ni får en tydlig bild av hela er ekonomi. Dessutom så hanterar vi bokslutsarbetet hela vägen fram till färdigställandet av er årsredovisning.

Om du har revisor så hanterar vi kontakten och levererar all material som behövs för en smidig revision. Utöver detta så levererar vi också rapporter för uppföljning månadsvis eller löpande via översikten i vår app.

Ekonomiadministration

Vi tar hand om den löpande bokföringen, all rapportering till myndigheter. Du kan välja att överlåta hela eller delar av redovisningen till någon av våra erfarna redovisningskonsulter så att du slipper lägga för mycket tid på det själv. Bokföring och redovisning handlar mer om erfarenhet och noggrannhet i arbetet än om avancerade beräkningar – men det tar tid och det är mycket att komma ihåg.

Med Fortner får du en tydlig bild av hur din ekonomi ser ut och du håller ordning på balansräkningen och resultatet, både före och efter skatt.