Redovisning

Effektivisera dina faktureringsrutiner med rätt faktureringstjänst

By 2017-07-05 maj 23rd, 2019 No Comments

Digitaliseringen har fört med sig massor av möjligheter och gjort det enklare att driva företag även på ett internationellt plan. I takt med detta ökar behovet av en faktureringstjänst som ger bra överblick och ser till att fakturor och betalningar kommer fram i tid.

Det är egentligen ganska otroligt hur smidigt fakturering och administration fungerar nu när det mesta sker på elektronisk väg och papper inte längre samlas på hög. Eftersom alla uppgifter lagras i system och/eller molnet så finns det inte längre behov för papperskopior som ändå aldrig läses och som mest av allt innebär en brandrisk och arkiveringsproblem.

Följande är några exempel på förbättringar som en elektronisk faktureringstjänst för med sig, både för stora och mindre bolag:

Kundförbättring

Rätt faktureringslösning underlättar inte bara hanteringen av fakturor för dig som företagare, den innebär också en förbättring för dina kunder som slipper krångla med OCR-nummer, inscanning och arkivering. Allting är ju automatiserat och för den som behöver leta upp gamla fakturor finns de lagrade i systemet. Behovet av manuella ändringar minskar vilket i sin tur minskar risken för att fel ska uppstå.

Miljövänligt

Om inte en avsändare eller kund aktivt väljer att skriva ut fakturan i ett elektroniskt fakturasystem så är den helt digital i alla steg av processen. Ett uppenbart resultat av detta är att stora mängder papper sparas in vilket direkt gynnar miljön. Lagar och regler kräver arkivering i flera år och arkivering av pappersfakturor blir gärna kostsamt. Eftersom du skickar fakturan i digitalform behöver dina kunder endast arkivera digitalt. Att slippa hantera, förvara och arkivera stora mängder papper är också bra ur till exempel brandperspektiv i brandsäker förvaring blir snabbt utrymmes- och kostnadseffektivt för dig och dina kunder.

Resurseffektivt

Tid är pengar, och en effektiviserad fakturahantering och administration innebär att du kan ägna mer energi och fokus på den faktiska verksamheten. Det digitala formatet och den molnbaserade lagringen gör också att du enkelt kan överblicka fakturorna och faktureringshistoriken i mobil eller läsplatta. Fakturera även direkt efter slutfört uppdrag snabbt och enkelt från mobilen! Denna tillgänglighet och flexibilitet underlättar snabb och smidig hantering av fakturorna även när du är på språng.

Elektroniska fakturor(E-fakturor) är ett sätt att digitalisera fakturor på och i rätt faktureringssystem finns fler alternativ såsom automatisk utskick av fakturor i pdf-form med e-post. Lägg gärna även till automatisk påminnelse och inkassohantering för att säkra betalningar i tid och därmed säkra din likviditet.

Fortner är en erfaren och professionell redovisningsbyrå som erbjuder verktyg för förenklad bokföring, fakturering och lönehantering. Kontakta oss idag och få hjälp med lösningar för just dina behov. Mer information om våra tjänster hittar du på www.fortner.se

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna”