6 Tips för att starta företag

Är det dags att förverkliga din affärsidé och starta eget? För att komma igång behöver du göra en hel del saker. Du behöver kontakta myndigheter, göra en hel del pappersarbete och betala in avgifter. Du behöver fundera på vilken typ av bolag som är den bästa för dina behov, förstå hur bokföring fungerar, bokslutsarbete, deklaration, skatt och moms med mera. Med andra ord en hel del administrativa uppgifter att tänka på redan innan företaget är uppstartat. Känns det avancerat eller svårt? Här är några praktiska tips som kan underlätta i uppstarten av ditt företag:

Fråga vänner och bekanta innan du startar ett företag

Har du en affärsidé som du tror på men håller den för dig själv? Gör inte det. Innan du satsar och startar ett bolag, fråga vänner och familj eller andra bekanta som du litar på om de tror på att företaget kan lyckas. Be om ärlig och rak feedback, det gynnar inte dig med feedback som bara håller med om att allt är perfekt som det är. Det finns alltid förbättringar att göra.

Starta ditt eget företag – Bestäm din målgrupp

Fundera redan i ett tidigt stadie av ditt företagande vilken eller vilka din målgrupp är. Vad vill din målgrupp ha och vilka problem löser du med ditt företag eller affärsidé? Om det finns företag inom samma bransch som erbjuder liknande tjänster, gör ordentlig research och fundera på vad de gör bra och på vilka sätt du kan konkurrera med dem.  

Vilka är dina mål?

Är din målsättning att starta ett företag som växer snabbt med hög omsättning och flera anställda? Eller är målsättningen att arbeta ensam som konsult eller som frilansare? Oavsett vilka mål du har är det nyttigt och viktigt att specificera målbilderna redan innan företaget är startat. Om du har målsättningarna på papper kan du alltid gå tillbaka och titta på vilka målsättningar du hade från början, så se till att skriva ner dem.

Vilken företagsform passar dig?

Som tidigare nämnt i texten. Vilken bolagsform passar dig bäst? Enskild firma eller aktiebolag är de allra vanligaste alternativ. Aktiebolag ger till exempel skattemässiga fördelar jämfört med alternativet egen firma. Det finns också alternativet med att köpa ett lagerbolag, ett smidigt alternativ som inte inkulderar en massa pappersarbete och långa handläggningstider hos bolagsverket.

Gör en affärsplan

En affärsplan är mycket kort sammanfattat hur en affärsidé översätts i affärsmål. Detta är viktigt för att förstå hur genomförbar en affärsidé egentligen är samt ett måste för att locka intressenter eller finansiärer. Se inte affärsplanen som enbart ett sätt att skriva ner det självklara, se det som en ritning för att bygga ditt hus. Detta är en möjlighet att ta dig tiden att noggrant fundera över din affärsidé och vilka förbättringar som finns att göra. Fundera också över vem det är som ska läsa affärsplanen, som tidigare nämnt kan finansiärer och intressenter vara målgruppen, de vill veta mycket om visionen för företaget och hur du är som entreprenör. Ska banken läsa din affärsplan vill de mest troligt veta mer om budget och siffror.

Kontakta proffsen

Ta hjälp av professionell redovisningsbyrå i Stockholm med kontor i flera andra städer. Fortners auktoriserade konsulter kan hjälpa dig med allt som behövs för att komma igång och starta ett företag. Bokföring, fakturering, löner, rådgivning med mera. Vi vet vad som krävs för att starta ett företag. Kontakta oss redan idag eller läs mer om våra tjänster och erbjudanden för att komma igång med att starta ett företag eller att köpa lagerbolag.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fortner.”

Redovisningsbyrå i Stockholm och Malmö

Det finns många delar av att vara företagare som är komplicerade att hålla reda på. Framförallt är alla bitar inom ekonomi och redovisning svåra att hålla reda på för den som inte är insatt. För att underlätta för företaget samt frigöra tid är det en god idé att anlita en redovisningsbyrå.

Vad gör en redovisningsbyrå?
En redovisningsbyrå i Malmö, Stockholm eller någon anna del av landet hjälper företag och i vissa fall även privatpersoner att hantera allt från bokföring, redovisning, bokslut till deklarationen.

Det finns även möjlighet att använda ett redovisningsföretag för att hantera hela den ekonomiska administrationen. Allt från löpande bokföring och redovisning till att administrera löner.

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?
Det finns en viss begreppsförvirring kring vad bokföring och redovisning är. Här reder vi ut skillnaden. Bokföring innebär att ta hand om fakturor, räkningar och kvitton och arkivera dem antingen analogt eller digitalt i ett bokföringsprogram. Bokföring är det praktiska arbete som företag gör på underlag. Bokföring är nödvändigt för att kunna redovisa.

Det är reglerat enligt lag för aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och ekonomiska föreningar att ha en grundbokföring och en huvudbokföring. Detta för att det ska vara möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringen och överblicka verksamheten. Som företagare har du en skyldighet att hantera, eller bokföra, fakturor, kvitton och räkningar för att giltigheten ska kunna kontrolleras.

Redovisning är ett större begrepp som även innefattar bokföring, översikt och sammanställning i rapporter som används för att ta strategiska beslut för verksamheten. Redovisning är också det material som skickas in för att deklarera samt för årsredovisning.

Redovisningskonsult eller revisor
Precis som med bokföring och redovisning blandas redovisningskonsult och revisor ibland ihop. Redovisningskonsultens arbete går ut på att rådge företag och ibland privatpersoner i olika redovisningstjänster samt råda i frågor om detta. En redovisningskonsult har alltså en viss rådgivande funktion och en bredare yrkesroll än en revisor. Revisorns uppgifter är att granska redan utfört arbete.

Spara tid med med en redovisningsbyrå
Eftersom en redovisningsbyrå är experter på allt som har med företagsekonomi och administrationen som rör ekonomi finns mycket tid att spara för företag som väljer att använda en redovisningsbyrå. Tid och resurser som kan läggas på annat, till exempel på att utveckla den egna verksamheten.

Om du behöver hjälp med att starta bolag, löpande redovisning, bokslut, lönehantering eller hjälp med att avveckla bolag, kontakta Fortner!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fortner.”

Deklarera rätt med hjälp av din redovisningskonsult

Våren närmar sig, och det börjar bli dags att se över årets deklaration. Riktlinjerna för när och hur du ska deklarera beror dock på vilken typ av bolag du driver. Här hittar du tips och information som kan underlätta längs med vägen. Läs mer

Bokföring online – enkelt och tillgängligt

När det kommer till bokföring är det många som upplever det mest som ett nödvändigt ont. Något tråkigt som måste göras men som man helst hade sluppit undan om man själv fick välja. Nå, det behöver inte vara så svårt som det kanske kan verka. Här nedanför följer ett antal tips för hur bokföringsrutinerna kan rulla på lite smidigare – exempelvis med hjälp av en professionell bokföringsbyrå. Läs mer

Elektronisk dokumenthantering – för effektiviserade processer

Digitala system och lösningar är ett viktigt inslag inom moderna företag. Ett sätt för fler personer inom verksamheten att få överblick och kontroll över olika insatser och projekt – utan risk för flaskhalsar. Läs mer

Anlita en redovisningskonsult som stöd inför årsskiftet

Nyåret närmar sig och det är dags att ta fram en strategi för företagets finansiella rutiner. Alltifrån redovisning, fakturering, skatteplanering och deklaration hör denna tiden till och det finns mycket att vinna på att förbereda sig på rätt sätt, gärna i samarbete med en professionell redovisningskonsult. Läs mer

Dags att förbereda bokslut? Ta hjälp av en redovisningsbyrå

Såhär inför årsslutet så är det många företagare som börjar förbereda sitt bokslut. Lönelistor, kundfakturor, lager- och inventeringsspecifikationer är bara en del av det underlag som ska kartläggas när det blivit dags att sammanfatta verksamhetsåret. Läs mer

Tips för dig som funderar på att anlita auktoriserad redovisningskonsult

Begreppet redovisning för lätt tankarna till papper och dokument, staplade på hög eller arkiverade i ett arkivskåp. Mappar, hålslagare och häftklamrar i en enda röra. Men riktigt så fungerar det inte längre. Läs mer

Välj redovisningsbyrå med bred kompetens

Ett företags ekonomiska situation och finanser skildras i verksamhetens redovisning. Där ingår till exempel den löpande bokföringen, årsredovisning, bokslut och deklaration. Läs mer

Samla din ekonomi hos en erfaren bokföringsbyrå

Semestern är över och höstterminen står inför dörren. Det innebär också att det är hög tid att lägga upp en budget över det kommande halvåret.

Läs mer