Strateg

Molnlösning halverade kostnaderna.

Reklam- och marknadsföringsbyrån Strateg halverade sina mejlkostnader genom att byta till en molnlösning. Och fick bra sök- och arkiveringsfunktioner på köpet.

Utrymmesbrist på mejlservern har alltid varit en utmaning för reklam- och marknadsföringsbyrån Strateg, som hanterar stora mängder e-post med tunga bifogade filer varje dag.

– Vi använder e-posten som ett arkiv, det är enklast så, och mycket smidigare än att till exempel uppdatera en bildbank, säger Johan Linnér, CTO på Strateg.

”Mejlkostnaderna är halverade, och ingen behöver längre tänka på att rensa på servern. Även tillgängligheten har blivit bättre, något som är mycket viktigt.”

Johan Linnér, CTO

Tidigare hade Strateg en hyrd Exchange-server. Men lösningen var dyr så företaget gick över till Microsoft Office 365 istället.
– Vi har få användare, drygt 40 personer, men stort behov av lagring och tyvärr bygger de flesta avtal på att du har många användare för att komma ner i pris. Men så insåg vi att det ingår mycket utrymme i mejlen för Office 365, plus bra sök- och arkiveringsfunktioner.

Halverade mejlkostnader

Hela migreringen till Office 365 sköttes av personliga tekniker. Idag är mejlkostnaderna halverade, och ingen behöver längre tänka på att rensa på servern. Även tillgängligheten har blivit bättre, något som är mycket viktigt.

– Vi gör bland annat årsredovisningar för börsnoterade bolag. De ska släppas ett exakt klockslag och vi skickar korrektur fram och tillbaka in i det sista. Fungerar inte mejlen då kan det äventyra ett helt projekt.

Nästa steg är att köra Microsofts kommunikationsverktyg Lync, och när nya Office 365 för Mac kommer ska dokumenthanteringen ske där. För att dela dokument med kunderna övervägs även en Sharepoint-lösning.

– När det gäller säkerheten rättar vi oss efter kraven som kunderna ställer på oss. Många av dem kör själva Microsoftmiljöer, så det passar bra att vi har det också. Om vi skaffar Sharepoint kommer vi nog att ha tvåstegsautentisering. Och vi mejlar ingen känslig information från till exempel årsredovisningarna.

Utmaning

Strateg hade tidigare en hyrd Exchange-server som var dyr i drift. De behövde en stabil mejltjänst med bra sök- och arkiveringsfunktioner och mycket utrymme per användare.

Lösning

Med hjälp av oss migrerade företaget till en molnlösning och gick över till Microsoft Office 365.

Effekt

Strateg har fått mycket bättre tillgänglighet och utrymme i mejlen samt bättre sök- och arkiveringsfunktioner. Dessutom halverades kostnaderna för e-posten med Office 365.