Läkare &

tandläkare

Redovisningstjänster speciellt utformat för dig.

En bransch som ofta har svårt att prioritera administration framför patienter i behov av vård. Vi har hjälpt vårdcentraler, tandläkare och andra rekreationsorganisationer med redovisning och rådgivning under lång tid och vet hur arbetet utförs snabbt och effektivt. Bland annat momsfrågor och utbildningsfrågor.

Kontakta oss
Enkel uppstart
Rapporter
Rådgivning
Arkivering
Dokumentbibliotek
Frihet