Tillsammans

kan vi göra mer.

Bli en del av Fortner.

Addera mer värde för dina kunder.

Det händer mycket i vår bransch. Nya digitala hjälpmedel och verktyg förenklar vår vardag men samtidigt utmanar det sätt vi jobbar på och det kan vara svårt att hänga med. Vi har gjort resan och har en hel del att dela med oss av. Vi har kontor i stora delar av Sverige och vill utöka vårt nätverk ännu mer.

Nu letar vi efter rätt partners att bygga någonting större tillsammans med. Jobbar du med redovisning eller IT och vill bli en del utav den digitala transformationen samt kunna erbjuda dina kunder det nyaste och mest effektiva lösningarna så kan vi vara rätt för varandra.

Hur vi jobbar.

Ett mer digitalt arbetssätt och en hjälpande hand.

Teknik är bara ett hjälpmedel som gör det möjligt för oss att göra det vi gör bäst. Men utan kunskapen som behövs kan teknik vara ett hinder. Vår vision är att erbjuda en tjänst som är anpassad för kundens behov och en konsult som stöttar dem på deras digitala resa.

fortner, modell, vision, personligt, skräddarsytt, digitalt
Vad du får som partner.

Få gemenskap

Tillsammans med oss blir du en del av ett större sammanhang. Var med på konferenser och utbildningar, teambyggande aktiviteter och event. Sen får du även många nya kontakter och fler trevliga kollegor.

Ökad effektivitet

Få tillgång till vår gemensamma system, kvalitetshandbok, kommunikations-, projekthanterings- och HR-verktyg. Du får även stöd i att använda system och verktyg som förenklar vardagen och effektiviserar din verksamhet.

Affärsutveckling

Vi hjälper dig med kontorsledning och styrning. Du får tillgång till styrdokument som prislistor och lönespann, samt kontorsledningsverktyg för att kunna följa upp täckningsbidrag och debiteringsgrad. Du får också hjälp med administrativ service.

Starkt varumärke

Som partner blir du en del av varumärket Fortner. Det innebär att du har en egen sida på vår hemsida, får tillgång till trycksaker, profilmaterial, identitetsmanual och extra draghjälp från vår marknadsföring.

Stöd & råd

Vi har mångårig erfarenhet av digitaliseringens utmaningar. Vi ger dig värdefullt stöd och handfasta råd och framtidssäkrar din verksamhet, bland annat genom ett unikt utformat förändringsverktyg i sju faser.

Spara tid

Som partner till Fortner får du ta del av ett mycket kostnadseffektivt backoffice vilket innebär ökad effektivitet och därmed ökad lönsamhet för dig.

Våra partnerpaket

Vi har olika lösningar beroende på hur du vill lägga upp ditt partnerskap med oss. Hör av dig så berättar vi mer! 

Backofficepartner

Få tillgång till våra digitala verktyg, resurskontor och backofficelösningar och frigör tid för bättre kundfokus i din befintliga verksamhet.

Kontakta oss

Fortnerpartner

Driv din egen Fortnerbyrå och samarbeta med oss inom områden som varumärke, IT-plattformar och säljstöd samt utvecklings- och beslutsstöd.

Kontakta oss

Som Fortnerpartner får jag stor avlastning i min vardag. Jag är med i ett team som kontinuerligt utvecklar sina processer och får därmed ta del av system och verktyg som behövs för att driva min byrå vidare på ett effektivt och lönsamt sätt. Jag har dessutom någon att ringa när det behövs!

Per-Erik ErixonNBP Ekonomi AB