Du som driver bolag bör förutom att säkerställa bolagets kärnverksamhet ha koll på ekonomin. Du skall veta vilka momssatser som gäller, ha koll på vilka avdrag du kan göra och vilka bilagor som gäller för dig. En god branschkunskap och kontroll över ditt företags aktiviteter är vägen till effektiv affärsutveckling. Branscherna skiljer sig åt för vilka skatter som måste betalas, vilka regler som måste följas, och vilka rapporter som måste genomföras. Det krävs både erfarenhet och en god kunskap för att vara medveten om vad som gäller för din bransch. Kontakta Fortner för affärs- och ekonomisk rådgivning för ditt företag.

Varför ekonomisk rådgivning?

Vare sig du planerar att expandera, skatteplanera eller införskaffa dig beslutsfattarunderlag så kan affärsrådgivning och ekonomisk rådgivning göra all skillnad. Fortner bistår med ekonomisk rådgivning och stöd för allt skatterelaterat: utdelningar, pensionsplanering, generationsskifte, fusioner och emissioner, samt koncernstrukturer.

Fortners ekonomiska rådgivning för företag hjälper dig ta fram taktiker för att främja ditt bolags affärsutveckling, ekonomi, samt företags- och ägarstruktur.

Fördelarna med ekonomisk rådgivning

En ekonomi- och affärsrådgivare har den expertkompetens som kan ta ditt företag till nya höjder. Deras jobb är att ge dig en inblick in i vad du behöver göra då du vill:

  1. Byta riktning om du vill försöka utveckla företaget, testa på något nytt, eller helt enkelt försöka hitta den mest lönsamma vägen
  2. Hålla en stadig kurs då du är bekväm i den nuvarande situation och inte vill riskera ett snedsteg och tappa kurs
  3. Agera och följa de strategier och taktiker du ritat upp för ditt företag. Ekonomisk rådgivning och en rådgivare bistår med de verktyg som skapar förutsättningarna för att du ska lyckas genomföra dem

Fortners affärsrådgivning, ekonomisk rådgivning och våra rådgivare själva är lösningsorienterade. Vi försöker alltid se de existerande möjligheterna som finns i varje enskilt problem och hur vi på bästa sätt kan lösa dem.

Våra tjänster

Fortners ekonomiska rådgivning för företag och affärsrådgivning utför tjänster inom:

  1. Rapportering och hantering av SKV
  2. Rapportering till SCB
  3. Moms- och skattedeklarationer
  4. Periodsammanställningar
  5. K10, K4, K5 och övriga bilagor
  6. Inkomstdeklarationer

Fortners ekonomiska rådgivning

Det finns ett värde för alla med professionell affärsrådgivning och ekonomisk rådgivning vare sig det handlar om företag eller privatpersoner. Ekonomisk rådgivning för företag kommer till nytta för stora som små företag, vid varje tänkbar utmaning, och hur gammalt eller nytt företaget än är.

Vårt mål är att hjälpa dig förbättra och utveckla ditt företags kärnverksamhet. Fortner bistår med smarta, automatiska och digitala verktyg som gör det möjligt för dig att lägga tid på det du vill göra, och det du gör allra bäst.

Ta en titt runt på Fortners hemsida eller kontakta oss direkt för att lära er mer om vår ekonomi- och affärsrådgivning. Vi erbjuder även affärsrådgivning och ekonomisk rådgivning speciellt utformad för restauranger och caféer. En bransch med många utmaningar med en redan ansträngd marginal.