Anmäl verklig huvudman senast den 1 februari 2018

I och med Europaparlamentets penningtvättsdirektiv måste de flesta företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom måste nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

Gör er Anmälan VIA Fortner

I och med Europaparlamentets penningtvättsdirektiv måste de flesta företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom måste nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

I Sverige berörs omkring 800 000 företag, föreningar och andra juridiska personer. Oavsett bolags- eller organisationsform kan Fortner hjälpa dig er genom hela processen. Vi hjälper er med rapportering och registrering via en smidig och enkel process, och till en fast kostnad beroende på företagsform och era förutsättningar.

Kontakta Fortner redan idag och påbörja er registrering

1. Kunder med enkla förutsättningar

Omfattar kunder där det inte föreligger några större problem att identifiera verklig huvudman och vem/vilka det är. Vi bokar in ett fysiskt där vi hjälper och coachar er genom hela processen. Är det svårt att hinna få till ett möte så kan vi också guida er genom registreringen via telefon, skype eller liknande tjänster.

 

2. Kunder med komplicerade förutsättningar

Omfattar kunder där det krävs en utredning för att identifiera om det finns verklig huvudman eller inte och vem/vilka det i sådana fall är. Detta gäller också företag som behöver hjälp med själva registreringen via fullmakt (till exempel utlandsägda bolag och/eller företag som saknar mobilt bank-id). Om kunden vill ha hjälp gör vi en mer grundlig genomgång där vi går igenom dokumentation, tar in en full makt och genomför registreringen.

Bakgrund

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Är du intresserad och vill veta mer om verklig huvudman?