Löneutbetalning och redovisning

Fortner sköter all lönehantering för våra kunder. Vi sätter upp rutiner för godkännande, distribuerar lönerna och lägger upp utbetalningsfiler. Vi hanterar också semesterlöner och sköter redovisningen av försäkringar och skatterna till SKV. Dessutom hjälper vi er självklart med hela årsavslutet. Fortner tillhandahåller också enkla digitala verktyg som kan användas direkt av era anställda för att registrera tid, utlägg, resor, semester, sjukdagar och föräldraledighet. Både i dator och i mobil. Vi blir ditt företags Lön- och HR-avdelning!

Våra tjänster inom lönehantering

Enklare löneadministration och redovisning

Löneutbetalningar, lönespecifikationer, förmåner och semesterdagar, när du har anställda finns det mycket att hålla koll på. Fortners digitala verktyg gör att allt samlas på samma ställe. Det underlättar den administrativa bördan, gör det enkelt att sammanställa årsrapporter och kontrolluppgifter samt skapar en överblick över era lönekostnader. Dessutom får du råd och hjälp med alla frågor kring övertidsersättning, sociala avgifter, komptider, anställningsavtal och kollektivavtal och mycket mer.

Är du intresserad och vill veta mer?