Redovisning, avstämning och rapportering

Fortner har många års erfarenhet av fondadministration. Hos oss finns ett väl sammansatt team som utför både redovisning och alla backoffice-tjänster för både stora och små fonder. Vi sköter all administration och ansvarar för att företagsledare, beslutsfattare, kunder, depåinstitut och myndigheter får den information/rapportering de behöver.

Våra tjänster inom fondadministration

 

Skräddarsydda tjänster efter dina behov

Fortner är självklart godkända av Finansinspektionen för att utföra de rapporteringar som krävs utifrån de olika fondbestämmelserna. Vi skräddarsyr våra tjänster för just dina fondbestämmelser och behov och sköter transaktionsavstämningar, placeringskontroller beräkning av fondandelsvärde och förvaltningsavgifter, löpande redovisning, hantering av bolagshändelser och tar fram underlag för rapportering till SCB och Riksbanken.

Är du intresserad och vill veta mer?