Moms, skatteberäkning och deklarationer

Företagare som driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag måste betala F-skatt och moms, samt löpande rapportera till Skatteverket. Du måste veta vilka momssatser som gäller, ha koll på vilka avdrag du kan göra och vilka bilagor som gäller för dig. Som auktoriserad redovisningskonsult sköter vi allt detta åt dig och ser till så att allt blir rätt och riktigt, oavsett om inkomstdeklarationen gäller för enskilda firma, AB, HB, eller KB.

Våra tjänster

Skatterådgivning och helhetsansvar

Vi ger dig råd och stöd i alla skattefrågor gällande utdelningar, pensionsplanering, generationsskifte, fusioner och emissioner och koncernstrukturer. Vi levererar årliga skatteberäkningar och genom att agera ombud kan vi lämna in inkomstdeklarationer som du sedan enkelt godkänner via underskrift. På samma sätt redovisar vi löpande skatter, följer upp och kontrollerar skattekonton och ser till så du undviker försenings- eller straffavgifter.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta något av våra kontor i Stockholm

Kontakta kontoret i Söderstaden

Kontakta kontoret i Kista