Utbetalning och lönebesked

Fortner sköter all lönehantering för våra kunder. Vi sätter upp rutiner för för det löpande arbetet, distribuera lönerna och lägger in utbetalningsfiler för godkännande av utbetalning. Vi hanterar också semesterlöneskulder och redovisar försäkringar och skatterna till SKV. Vi hjälper er med hela årsavslutet och våra automatiserade system användas direkt av era anställda för att registrera tid, utlägg, resor, semester, sjukdagar och föräldraledighet.

Våra tjänster

Rapportering och löneadministration

Löneutbetalningar, lönespecifikationer, förmåner och semesterdagar, övertidsersättning, sociala avgifter, komptider, olika anställningsavtal och kollektivavtal, för dig som har anställda finns det väldigt mycket att hålla reda på. Vi hjälper dig med allt kring din löneadministration, utarbetar årsrutiner, tar fram kontrolluppgifter och mycket mer.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Nässjö

Ring oss 010-703 62 20
Mejla oss nassjo@fortner.se