Deklarationer, moms, skatteberäkning och rapportering

Har du företag, som till exempel enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag måste du betala F-skatt och moms, samt löpande rapportera till Skatteverket. Du måste veta vilken momssats som gäller och vilka avdrag du kan göra. Vi vet att det kan vara komplicerat och därför hjälper vi till att upprätta inkomstdeklarationer för enskilda firmor, AB, HB, KB, inklusive alla bilagor som behövs. Som auktoriserad redovisningskonsult sköter vi allt detta åt dig och ser till så det blir rätt.

Våra tjänster

Skatterådgivning och helhetsansvar

Vi ger rådgivning i alla skattefrågor gällande utdelningar, pensionsplanering, generationsskifte, fusioner och emissioner och koncernstrukturer. Vi levererar årliga skatteberäkningar och genom att agera ombud kan vi också lämna in inkomstdeklarationer som sedan godkänns via underskrift. På samma sätt kan vi redovisa alla löpande skatter samt följa upp och kontrollera kundens skattekontoutdrag för att undvika förseningsavgifter och straffavgifter.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Malmö

Ring oss 010-703 63 70
Mejla oss malmo@fortner.se