Löpande bokföring och bokslutsarbete

Vi tar hand om den löpande bokföringen och allt bokslutsarbete så att du slipper lägga tid på det själv. Bokföring och redovisning handlar mer om noggrannhet i arbetet än om avancerade beräkningar – men det tar tid och det är mycket att komma ihåg. Med Fortner får du en tydlig överblick över hur ekonomin ser ut och du håller ordning på balansräkningen och resultatet, både före och efter skatt.

Våra tjänster

Få en helhetsbild av er ekonomi

Vi hanterar hela den löpande bokföring och kontrollerar alla siffror. Vi levererar rapporter för kunden uppföljning månadsvis eller löpande via översikten i vår app. Dessutom så hanterar hela vi bokslutsarbetet hela vägen fram till färdigställandet av er årsredovisning. Fortner kan också sköta all myndighetsrapportering, samt kontrollera och följa upp kund- och leverantörsreskontra så att ni får en tydlig bild av hela er ekonomi.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Malmö

Ring oss 010-703 63 70
Mejla oss malmo@fortner.se