Affärsutveckling och ekonomisk rådgivning

Vi på Fortner hjälper dig få ännu bättre koll på din ekonomi och din planering inför framtiden. Vi ger dig råd och stöd kring alla typer av frågeställningar om företagets ekonomi och hjälper dig vidare när det dags att lämna över till nästa generation, när du behöver underlag för investeringar, vill veta vad som krävs i buffert. Dessutom ser vi till att alltid ha koll på hur din ekonomi utvecklas genom kontinuerlig rapportering och uppföljning.

Våra tjänster

Rapportering och ekonomistyrning

Fortner erbjuder vi rådgivning, leverans av nyckeltal och rapportering som företagets ledning, styrelse och/eller ekonomiavdelning kan behöva för uppföljning och vidareutveckling. Vidare så hjälper vi också till rådgivning kring att driva affärsverksamheten vidare samt upprättar prognoser, nyckeltal och analyser, oberoende av bolagsform.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Kalmar

Ring oss 010-703 62 00
Mejla oss kalmar@fortner.se