Lönehantering och utbetalningar

Fortner sätter upp rutiner för godkännande, distribuera lönerna och lägger in utbetalningsfiler för godkännande vid utbetalning. Vi kan också sköta hela lönehantering för våra kunder, samt rapportering av semesterlöner och redovisning av försäkringar och skatter till SKV. Dessutom kan våra automatiserade system användas direkt av era anställda för att registrera tid, utlägg, resor, semester, sjukdagar och föräldraledighet.

Våra tjänster

Lönebesked och rapportering

För dig som har anställda finns mycket att tänka på, löneutbetalningar, lönespecifikationer, semesterdagar och förmåner. Dessutom dyker det ofta upp frågor kring övertidsersättning, sociala avgifter, komptider, olika anställningsavtal och kollektivavtal. Vi hjälper dig med allt kring löneadministration, årsbesked, kontrolluppgifter och allt annat.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Kalmar

Ring oss 010-703 62 00
Mejla oss kalmar@fortner.se