Bokslutsarbete och löpande bokföring

Med Fortner får du en tydlig överblick över hur din ekonomi ser ut och du håller ordning på balansräkningen och resultatet, både före och efter skatt. Vi sköter den löpande bokföringen och allt bokslutsarbete så att du slipper lägga onödig tid på det själv. Bokföring och redovisning handlar mer om noggrannhet än om avancerade beräkningar – men det är både tidskrävande och mycket att komma ihåg.

Våra tjänster

En lättöverskådlig ekonomi

Vi hanterar hela den löpande bokföring och kontrollerar alla siffror. Vi levererar rapporter månadsvis eller ger löpande återkoppling via översikten i vår app. Dessutom hanterar vi hela bokslutsarbetet fram till färdigställandet av er årsredovisning. Fortner kan även ansvara för myndighetsrapportering, samt kontroll och uppföljning av kund- och leverantörsreskontra så att ni får övergripande bild av hela er ekonomi.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Kalmar

Ring oss 010-703 62 00
Mejla oss kalmar@fortner.se