Deklarationer, moms och rapportering

Vi vet att det kan vara komplicerat med deklarationer och därför hjälper vi till att upprätta inkomstdeklarationer för enskilda firmor, AB, HB, KB, inklusive alla bilagor som behövs. Har du företag, som till exempel enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag måste du dessutom betala F-skatt och moms, samt löpande rapportera till Skatteverket. Då hjälper vi dig med momsberäkningar och visar vilka avdrag du kan göra.

Våra tjänster

Rådgivning och helhetsansvar

Vi levererar årliga skatteberäkningar och genom att agera ombud kan vi också lämna in inkomstdeklarationer som sedan godkänns via underskrift. Vi redovisar alla löpande skatter samt följer upp och kontrollerar skattekontoutdrag för att undvika förseningsavgifter och straffavgifter. Vi ger dessutom råd och hjälp i alla skattefrågor gällande utdelningar, pensionsplanering, generationsskifte, emissioner, fusioner, och koncernstrukturer.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Jönköping

Ring oss 010 - 703 62 60