Ekonomistyrning och affärsutveckling

Till Fortner kan du alltid vända dig för råd och stöd kring ditt företags ekonomi. Vi hjälper dig med underlag för investeringar, vet vad som krävs i buffert samt hjälper dig planera inför framtiden. Dessutom ser vi till så du får ännu bättre koll på din ekonomi, hjälper dig med att planera för sämre tider och ger råd och stöd när det är dags att lämna över till nästa generation i familjeföretaget.

Våra tjänster

Stöd och rådgivning kring alla typer av affärsverksamhet

Vi erbjuder rådgivning, leverans av nyckeltal och rapportering som företagets ledning, styrelse och/eller ekonomiavdelning kan behöva för uppföljning och vidareutveckling. Dessutom hjälper Fortner dig med rådgivning, stöd och effektiva verktyg för att driva affärsverksamhet, oberoende av bolagsform, samt självklart uppföljning och kvalificerade rapporter.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Jönköping

Ring oss 010 - 703 62 60