Utbetalningar och redovisning

Fortner hanterar hela lönehantering för våra kunder och vi hjälper er självklart med årsavslutet. Våra automatiserade system användas direkt av era anställda för att registrera tid, utlägg, resor, semester, sjukdagar och föräldraledighet. Vi sätter upp rutiner för godkännande, distribuera löner och lägger in utbetalningsfiler för godkännande. Vi hanterar semesterlöneskulder samt redovisar försäkringar och skatterna till SKV.

Våra tjänster

Lönehantering och rapportering

Fortner hjälper dig med allt kring din löneadministration. Från löneutbetalningar och lönespecifikationer till förmåner och semesterdagar. Dessutom kan vi hjälpa till vid frågor kring övertidsersättning, sociala avgifter, komptider, anställningsavtal och kollektivavtal. Vi lämnar kontrolluppgifter, sätter upp årsrutiner och mycket mer.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Jönköping

Ring oss 010 - 703 62 60