Myndighetsrapportering och bokslutsarbete

Bokföring och redovisning handlar mer om erfarenhet och noggrannhet i arbetet än om avancerade beräkningar – men det är mycket att komma ihåg. Med Fortner får du en tydlig överblick över din ekonomi och du håller ordning på balansräkning och resultat, både före och efter skatt. Vi sköter den löpande bokföringen, bokslutsarbete och myndighetsrapporteringen så att du slipper lägga onödig tid på det själv.

Våra tjänster

Löpande bokföring och uppföljning

Vi hanterar allt bokslutsarbetet hela vägen fram till färdigställandet av er årsredovisning. I det ingår också den löpande bokföring och kontroll så att alla siffror stämmer. Vi levererar rapporter för kunden uppföljning månadsvis eller löpande via översikten i vår app. Och om det efterfrågas så kan Fortner sköta all myndighetsrapportering samt följa upp kund- och leverantörsreskontra så att ni får en tydlig bild av hela er ekonomi.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Hultsfred

Ring oss 010 - 703 62 50