Löpande bokföring och kontinuerlig avstämning

Vi hanterar hela den löpande bokföring och kontrollerar alla siffror. Vi levererar rapporter för uppföljning månadsvis eller löpande via översikten i vår app. Dessutom så hanterar vi bokslutsarbetet hela vägen fram till färdigställandet av er årsredovisning. Med Fortner får du en tydlig bild av hur din ekonomi ser ut och du håller ordning på balansräkningen och resultatet, både före och efter skatt.

Bokföring och månadsavstämningar

Bokslutsarbete och rapportering

Vi tar hand om den löpande bokföringen och allt bokslutsarbete så att du slipper lägga för tid på det själv. Bokföring och redovisning handlar mer erfarenhet och noggrannhet i arbetet än om avancerade beräkningar, men det är tidskrävande och det är mycket att komma ihåg. Med Fortner kan ni vara trygga i att det sköts på rätt sätt hela vägen och ni får en tydlig bild av hela er ekonomi. Dessutom erbjuder vi myndighetsrapportering, samt kontroll och uppföljning av kund- och leverantörsreskontra för att säkerställa att uppgifterna är korrekt.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Göteborg

Ring oss 010 - 703 63 60