Ekonomisk rådgivning och kassaflödesanalys

Med Fortner får du bättre koll på din ekonomi och hjälp med den långsiktiga planeringen. Dessutom kan du alltid vända dig till oss för att få råd kring ditt företags övergripande ekonomi, investeringsunderlag eller buffertfrågor. Och när det dags att lämna över till nästa generation får du hjälp och stöd med vad behöver tänka på då.

Våra tjänster

Affärsutveckling och nyckeltal

Fortner erbjuder rådgivning oberoende av bolagsform, samt kvalificerad uppföljning och rapportering. Dessutom levererar vi nyckeltal och rapportering som företagets ledning, styrelse och/eller ekonomiavdelning kan behöva för uppföljning och vidareutveckling.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Oskarshamn

Ring oss 010-703 61 80