Lönehantering och administration

Vi sätter upp rutiner för godkännande, distribuera lönerna och lägger in utbetalningsfiler vid godkännande av utbetalning. Fortner sköter hela lönehantering för våra kunder, hanterar semesterlöner, redovisar försäkringar och skatter till SKV. Vi hjälper er med årsavslutet och våra automatiserade system kan användas direkt av era anställda för att registrera tid, utlägg, resor, semester, sjukdagar och föräldraledighet.

Våra tjänster

Rapportering och utbetalning

Om du har anställda så finns det mycket att hålla koll på, löneutbetalningar, förmåner, lönespecifikationer, och semester. Dessutom har många frågor kring övertid, sociala avgifter, komp, anställningsavtal och kollektivavtal. Fortner ser till så att du har full koll på rapportering och utbetalningar och hjälper dig med att sätt upp årsrutiner, ta fram kontrolluppgifter och allt annat som rör din löneadministration.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Oskarshamn

Ring oss 010-703 61 80