Myndighetsrapportering och bokslutsarbete

Med Fortner får du en tydlig överblick över hur ekonomin ser ut och du håller ordning på balansräkning och resultat, både före och efter skatt. Vi sköter den löpande bokföringen och allt bokslutsarbete så att du slipper lägga onödig tid på det själv. Bokföring och redovisning handlar mer om erfarenhet och noggrannhet i arbetet än om avancerade beräkningar – men det är mycket att komma ihåg.

Våra tjänster

Löpande bokföring och uppföljning

Vi hanterar allt bokslutsarbetet hela vägen fram till färdigställandet av er årsredovisning. I det ingår också den löpande bokföring och kontroll så att alla siffror stämmer. Vi levererar rapporter för kunden uppföljning månadsvis eller löpande via översikten i vår app. Och om det efterfrågas kan Fortner också sköta all myndighetsrapportering och följa upp kund- och leverantörsreskontra så att ni får en tydlig bild av hela er ekonomi.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på kontoret i Oskarshamn

Ring oss 010-703 61 80