GDPR påverkar alla som hanterar data

Den nya Dataskyddslagen (GDPR) träder i kraft och blir gällande inom alla EU länder den 25:e maj 2018. Den nya lagen General Data Protection Regulation (GDPR) kommer ersätta den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att alla företag nu har en skyldighet att sätta upp nya rutiner för datalagring och -hantering, och att säkerställa att denna data inte går att knyta till en specifik individ. Till skillnad från tidigare kan brister i hur man hanterar sin data nu innebära dryga bötesbelopp.

Fortner hjälper dig att säkerställa en korrekt datahantering

UTbildning i datahantering

Den 26 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR i kraft och ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Vi på Fortner erbjuder i samarbete med Proceed en utbildningsdag för att du ska kunna uppdatera dig och i god tid ha nödvändig dokumentation och rutiner på plats.

Vi bjuder på frukost kl 08.30 och utbildningen sker mellan kl 09.00 och kl 16.30.

Utbildningstillfällen för GDPR:

Kursens innehåll:

Anmäl dig till utbildningsdagen för GDPR: