Information till våra samarbetspartners och leverantörer

Fakturor till Fortner skickas till följande adress, oavsett vilket kontor fakturan avser:

Fortner AB
Kund-id FF00009999
Box 90172
120 22 Stockholm

Ange referens på personen som beställt arbetet samt gärna Fortnerkontor.

Du kan även maila oss din faktura. Kontakta oss gärna för mer information.

Tänk på följande när du skickar fakturan som e-post: